Menuet je muzički oblik koji ima formu složene trodelne pesme A-B-A u taktu 3/4. Izvodi se u umerenom tempu, a po poreklu je stara francuska igra iz 17. veka koja je obično bila deo barokne svite. Ime menueta verovatno vodi poreklo od francuskog izraza „pas menus“, koji označava ples laganim i odmerenim koracima. Danas se menuet može naći na mestu pretzadnjeg stava sonatnog ciklusa i imati karakter i ritmičke nepravilnosti koji ga dosta udaljuju od prvobitne namene.

Bio je vodeći ples 150 godina. Menuet se plesao u paru, ali se partneri nisu dodirivali, plesali su svako za sebe, jedan nasuprot drugom ili jedan oko drugog. U to vrijeme način plesanja je ograničavao i oblačenje koje je do tada bilo raskošno, teško, da bi se zatim počeli oblačiti tako da izgledaju vitko, a pokreti postaju graciozniji.

Povezano

uredi