Mentor sa Rodosa

Mentor sa Rodosa (grč. Μέντωρ ὁ Ῥόδιος, cca. 385.340. pne.) bio je starogrčki vojskovođa, najpoznatiji po tome što se kao najamnik borio protiv, a potom u službi perzijskog kralja Artakserksa III., za čiji je račun osvojio Egipat[1].

Mentor je karijeru počeo godine 358. pne. kada ga je, zajedno s bratom Memnonom, angažirao satrap Artabaz II. od Frigije. Mentor je na satrapa ostavio dobar dojam, s obzirom da mu je dao ruku svoje mlade kćeri Barsine. Iste je godine Artabaz II. digao pobunu protiv velikog kralja, ali je 354. pne. poražen pa su Artabaz, Memnon i Barsina bili prisiljeni bježati u Makedoniju na dvor kralja Filipa II., dok je Memnon otišao na dvor egipatskog faraona Nektaneba II.

S obzirom da je 351. pne. perzijski vladar Artakserkso III. pokrenuo veliki pohod na Egipat, faraon je odmah angažirao Memnona. Pohod je završio katastrofom, a potom je izbio cijeli niz pobuna na perzijskim teritorijama, od kojih je najvažnija bila ona u Sidonu. Mentor je tamo poslan kako bi pobunjenicima pomogao u obrani, te se grad dugo odupirao opsadi. Kada je 346. pne. grad konačno pao Mentor je zarobljen, no Artakserkso III. zadivljen njegovom vještinom ponudio mu je prelazak u njegovu službu.

Mentor je prihvatio te je godine 343. pne. sudjelovao u velikom pohodu na Egipat u kome je Nektanebo II. poražen, a bogati Egipat vraćen pod perzijsku vlast. Zahvalni kralj je Mentora 342. pne. imenovao zapovjednikom svih zapadnih perzijskih satrapija, a Mentor je taj položaj iskoristio kako bi omogućio pomilovanje za svog brata, Barsinu i Artabaza II. Umro je dvije godine kasnije, a Memnon je nakon toga oženio Barsinu.

Veze uredi

Izvori uredi

Vanjske veze uredi