Menkare je naziv za kralja u Prvom prijelaznom periodu Drevnog Egipta. O njemu nema nikakvih podatak osim spomena u Abydoskom popisu kraljeva

BilješkeUredi

Prethodi:
Netjerkare?
Faraon Egipta
Sedma dinastija?
Slijedi:
Neferkare II?