Menestej, sin Petejev, unuk Ornejev i praunuk Erehtejev, bio je legendarni kralj Atene za Trojanskog rata. Postavljen je za kralja od strane Dioskura kada je Tezej putovao u podzemni svijet, a kada se Tezej vratio Menestej ga je dao prognati iz Atene.

Bio je jedan od prosaca Helene, a kada je započeo doveo je "pedeset crnih brodova" pred Troju. U Ilijadi opisan je kao ne previše hrabar. Kada je Agamemnon pregledavao svoje trupe vidio je Menesteja u zadnjim redovima kako navodno pokušava izbjeći borbu. Kasnije kada je Sarpedon napao dio grčkog zida gdje je zapovijedoa Menestej, prema Homeru je atenski kralj zadrhtao od straha i pozvao Telamonskog Ajanta i Teukra za pomoć. Bio je jedan od ratnika skrivenih u Trojanskom konju. Nakon pada Troje, odjedrio je za Mimas, potom za Melos gdje je postao kralj. Kada je umro, Atena je ponovno pripala porodici Tezeja.

Prethodi:
Tezej
Kralj Atene
Slijedi:
Demofont