Meksikanci u širem smislu predstavlja naziv za stanovnike Meksika. U širem smislu je to naziv koji se upotrebljava za narod koji je nakon nezavisnosti Meksika razvio vlastitu nacionalnu svijest.

Meksikanci potječu od domorodačkog indijanskog stanovništva, kao i od španskih kolonijalista. Zbog toga ih većina po rasnim obilježjima pripada mesticima, a i takvima se smatra. Meksikanaca s čisto bjelačkim obilježjima ima relativno malo, ali oni tradicionalno uživaju dominantan položaj, pogotovo u lokalnoj industriji zabave. U 20. vijeku je na etnički i rasni sastav Meksika utjecaj imala i imigracija iz evropskih država, kao i liberalna politika davanja azila političkim izbjeglicama iz latinoameričkih država.

Po vjeri su Meksikanci uglavnom katolici. Od manjinskih vjera je najraširenija pentakostalna crkva.

Meksikanci su, zahvaljujući velikoj potrebi američke ekonomije za jeftinom radnom snagom, stvorili snažnu i utjecajnu dijasporu u SAD, gdje predstavljaju najveću latinoameričku etničku grupu.