Medicinski fakultet u Splitu

Koordinate: 43°30′20″N 16°28′01″E / 43.5054566683061°N 16.4668428897858°E / 43.5054566683061; 16.4668428897858

Medicinski fakultet u Splitu je sastavnica Sveučilišta u Splitu. Jedan je od četiri medicinska fakulteta u Hrvatskoj. Glavna nastavna baza Fakulteta je Klinički bolnički centar Split. Fakultet je posvećen povezivanju edukacije, istraživanja i kliničke skrbi. Dekan Medicinskog fakulteta u Splitu je prof. dr. sc. Zoran Đogaš, dr. med.

Medicinski fakultet u Splitu
Osnovan26. ožujka 1997.
Vrsta:Javna ustanova
Dekan:Zoran Đogaš
Mrežna stranica:www.mefst.hr
Medicinski fakultet u Splitu

PovijestUredi

Studij medicine u Splitu počeo je 1974. kada je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u Splitu osnovao dvogodišnji studij na kojem su studenti upisani u Zagrebu mogli u Splitu završili zadnje dvije kliničke godine studija. Prvi prijemni ispit organiziran je na splitskom studiju 1979. godine, kada je upisano 74 studenata u petogodišnji studij. Studij je postao šestogodišnji u akademskoj godini 1990./91.

Uspostavom slobodne i samostalne hrvatske države stvorili su se uvjeti za prerastanje splitskog studija u fakultet.[1] Samostalni Medicinski fakultet u Splitu osnovan je 1997. godine. Te godine prvu godinu studija upisuju 54 studenta.[2] Medicinski fakultet u Splitu bio je prvi novi fakultet osnovan u slobodnoj i samostalnoj Hrvatskoj.[3]

Studijski programiUredi

Medicinski fakultet u Splitu organizira nastavu za tri integrirana preddiplomska i diplomska šestogodišnja studija: Medicina, Dentalna medicina i Farmacija. Svi navedeni studiji usklađeni su s Bolonjskim procesom i imaju odgovarajuće dopusnice. U akademskoj godini 2011./12. počeo je studij Medicine na engleskom jeziku na kojem je upisan 21 student iz zemalja širom Europe. Radi se o drugom studiju medicine na engleskom jeziku u Hrvatskoj i prvom studiju na engleskom jeziku na Sveučilištu u Splitu.

Poslijediplomski studiji koji se organiziraju na Fakultetu su doktorski studiji Biologija novotvorina (BN), Medicina utemeljena na dokazima (EBM) i Translacijska istraživanja u biomedicini (TRIBE). Fakultet je u akademskoj godini 2009./10. organizirao i jednogodišnji specijalistički poslijediplomski studij Klinička epidemiologija.

Znanstvene aktivnostiUredi

Područja istraživanja na Fakultetu su kliničke, biološke, društvene i bihevioralne znanosti.

Strateška područja istraživanjaUredi

U Strategiji razvoja Medicinskog fakulteta u Splitu za period 2009.-2014., profilirane su skupine znanstveno-istraživačkih kadrova, kao i sadržaji koji se nameću kao jasno definirane jezgre, odnosno tematske cjeline znanstveno-istraživačke aktivnosti: istraživanje kardiovaskularnih bolesti, onkologija, javno zdravstvo, forenzične znanosti i translacijska istraživanja u neuroznanosti.

ScientometrijaUredi

Ured za znanost Medicinskog fakulteta u Splitu osnovan je 2009. i zadužen je za pripremanje godišnjeg izvješća o pokazateljima znanstvene produkcije Fakulteta. Prije nego je osnovan Ured za znanost, scientometrijske indikatore su mjerili i objavljivali individualni znanstvenici zainteresirani za to područje istraživanja. U objavljenim izvješćima prikazuje se broj članaka u međunarodnim časopisima indeksiranim u bazi Current Contents (CC), jer se članci indeksirani u CC-u računaju kao kriterij za akademsko napredovanje u Hrvatskoj.[4]
Prvi CC rad autora s adresom iz Splita objavljen je 1987. godine. Otada broj radova u časopisima indeksiranim u CC-u, a koje objavljuju autori s Medicinskog fakulteta u Splitu, neprestano raste. [5] Od 2000. do 2006. broj članaka iz bioloških i kliničkih znanosti koje su u CC-u objavili autori s adresom Fakulteta bio je ukupno 350. Broj članaka porastao je s 30 u 2000. na 76 u 2006. godini, a prosječan čimbenik odjeka časopisa u kojima su objavljeni ovi članci porastao je s 2,03 u 2000. na 2.89 u 2006. Petina članaka (72/350) objavljena je u časopisu Croatian Medical Journal.[6] Ukupan broj članaka koji su fakultetski znanstvenici objavili 2009. bio je 115.[7]

Studentske organizacijeUredi

Studentski zbor Medicinskog fakulteta u SplituUredi

Studentski zbor je krovna organizacija studenata koja predstavlja studente, njihove potrebe i interese u cilju poboljšanja njihova statusa i obrazovanja. Studentski zbor je nestranačka i nepolitička organizacija. Članovi Studentskog zbora Medicinskog fakulteta u Splitu su svi studenti upisani na studijske programe Fakulteta. Studenti svake godine studija izabiru svojega predstavnika i zamjenika. Studentski zbor Medicinskog fakulteta u Splitu je član Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.

CroMSICUredi

Croatian Medical Students' International Committee (CroMSIC) je udruga studenata s podružnicama na svim medicinskim fakultetima u Hrvatskoj. CroMSIC je punopravni član Međunarodne federacije udruga studenata medicine (International Federation of Medical Studenents' Associations - IFMSA), koja ima više od milijun članova i najbrojnija je udruga studenata medicine u svijetu. CroMSIC je član IFMSA od 1992. kada su osnovane podružnice CroMSIC-a u Rijeci i Zagrebu.[8]
Splitska podružnica udruge CroMSIC osnovana je 27. svibnja 2000., kada je održan prvi sastanak studenata Medicinskog fakulteta u Splitu koji će postati članovi udruge. Djelovanje udruge ostvaruje se kroz šest odbora koji se bave profesionalnim i znanstvenim razmjenama studenata, medicinskom edukacijom, javnim zdravstvom, reproduktivnim zdravljem i AIDS-om te ljudskim pravima i mirom. Strani studenti koji dolaze na razmjenu u Split posredstvom CroMSIC-a, praksu ili znanstveni rad obavljaju u Kliničkom bolničkom centru Split i u drugim nastavnim bazama Medicinskog fakulteta u Splitu.

Hrvatska akademska zajednicaUredi

Hrvatska akademska zajednica (HAZ) je udruga studenata čija je podružnica na Medicinskom fakultetu počela s radom 2007. godine. HAZ okuplja studente i diplomande hrvatskih sveučilišta. Aktivnosti udruge usmjerene su na studentska pitanja te edukacijsku, društvenu i humanu komponentu studentskoga života. HAZ je dosad organizirao humanitarne nogometne turnire i koncerte, posjete medicinskim ustanovama te brojne stručne i znanstvene aktivnosti za studente.

Dan fakultetaUredi

Dan osnivanja samostalnog Medicinskog fakulteta u Splitu, 26. ožujka, obilježava se kao Dan fakulteta. Svake godine na Dan fakulteta organiziraju se prigodne sportske i kulturne aktivnosti te se dodjeljuju nagrade i priznanja zaslužnima.

Glasnik Medicinskog fakulteta u SplituUredi

Od 2007. se objavljuje Glasnik Medicinskog fakulteta u Splitu, fakultetski časopis za koji članke pišu studenti, zaposlenici i suradnici Fakulteta. Glasnik se objavljuje dvaput godišnje. Uredništvo Glasnika ima pet članova. Cilj Glasnika je zabaviti i informirati studente, zaposlenike i suradnike Fakulteta te dokumentirati brojne nastavne, stručne i znanstvene aktivnosti na Fakultetu i njegovim nastavnim bazama. Glasnik Medicinskog fakulteta u Splitu tiska se u 500 primjeraka. Papirnati primjerak Glasnika može se naći u fakultetskoj knjižnici, a elektroničko izdanje na fakultetskoj mrežnoj stranici.

Uprava fakultetaUredi

Fakultetsku upravu čine dekan, prodekani i pomoćnici dekana. Članovi aktualne uprave Medicinskog fakulteta u Splitu su:

 • dekan: prof. dr. sc. Zoran Đogaš, dr. med.
 • prodekan za nastavu: prof. dr. sc. Zoran Đogaš, dr. med.
 • prodekan za znanost: prof. dr. sc. Janoš Terzić, dr. med.
 • prodekan za financije: prof. dr. sc. Ante Punda, dr. med.
 • prodekan za studij Farmacije: prof. dr. sc. Darko Modun, dr. med.
 • prodekan za studij medicine na engleskom jeziku: prof. dr. sc. Zoran Valić, dr. med.
 • prodekanica za studij dentalne medicine: prof. dr. sc. Dolores Biočina-Lukenda, dr. med. dent.
 • pomoćnik dekana za studentska pitanja: prof. dr. sc. Valdi Pešutić Pisac, dr. med.
 • pomoćnik dekana za izdavaštvo: prof. dr. sc. Milan Ivanišević, dr. med.

DekaniUredi

 • 2015. - : prof. dr. sc. Zoran Đogaš, dr. med.
 • 2011. - 2015.: prof. dr. sc. Dragan Ljutić, dr. med.
 • 2009. - 2010.: prof. dr. sc. Matko Marušić, dr. med.
 • 2005. - 2009.: prof. dr. sc. Stipan Janković, dr. med.
 • 2005. - 2007.: prof. dr. sc. Stipan Janković, dr. med.
 • 2003. - 2005.: prof. dr. sc. Mladen Boban, dr. med.
 • 2001. - 2003.: prof. dr. sc. Mladen Boban, dr. med.
 • 1999. - 2001.: prof. dr. sc. Zvonko Rumboldt, dr. med.
 • 1997. - 1999.: prof. dr. sc. Zvonko Rumboldt, dr. med.

ReferenceUredi

 1. Marušić M, Sapunar D. The Arguments for Founding the Split University School of Medicine. Liječ Vijes. 1996;118:133-138
 2. Sapunar D. Split University School of Medicine - A Four-year retrospective. Liječ Vjesn 2001;123:221-230.
 3. Marušić M. Povijest Medicinskoga fakulteta u Splitu. U: Janković S, Boban M, urednici. Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, 1997.-2007. Split: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet; 2007. str. 16-35.
 4. Ivanisevic R, Sapunar D. Multiple authorship in a small medical journal: A case study of the Croatian Medical Journal. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2006;57(8):1073-1078.
 5. Broj članaka autora iz Splita u Life Sciences i Clinical Medicine sekcijama Current Contents baze (1985.-2005). Dostupno na: http://neuron.mefst.hr/docs/znanost/ured%20za%20znanost/Analiza%20znanstvene%20produkcije%201985-2005.ppt#256,1,Slide 1
 6. Puljak L, Vukojević K, Lovrić Kojundžić S, Sapunar D. Assessing Clinical and Life Sciences Performance of Research Institutions in Split, Croatia, 2000-2006. Croat Med J. 2008;49:164-74.
 7. Broj članaka koje su objavili znanstvenici Medicinskog fakulteta u Splitu tijekom 2009. godine. Dostupno na: http://neuron.mefst.hr/docs/znanost/ured%20za%20znanost/Analiza%20znanstvene%20produkcije%20Fakulteta%202009.ppt#278,6,Slide 6
 8. Benčević H, Babić A. Medical students exchange program organized by Croatian Medical Students' International Committee, 1996-2000. Croatian Medical Journal. 2001;42(1):83-87.

Vanjske vezeUredi