Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, je državna obrazovna i naučna institucija, osnovana 18. maja 1960. odlukom Narodne skupštine Narodne republike Srbije. Na fakultetu se sprovode specijalističke studije iz 33 oblasti medicine, 8 oblasti stomatologije, dve oblasti za zdravstvene saradnike i akademske doktorske studije za sticanje zvanja doktora medicinskih nauka u skladu sa evropskim programima koji obuhvataju: program molekularne medicine, kliničke medicine i javnog zdravlja.[1]

Medicinski fakultet


Datum osnivanja 18. maj 1960.
Tip Državni fakultet
Univerzitet Niš
Sedište Niš (Srbija)
Dekan Dobrila Stanković Đorđević
Studenata 3.214
Zaposlenih 476
Nastavnog osoblja 353
Mrežno mesto www.medfak.ni.ac.rs

Nastava se odvija u institutima za bazičnu premedicinsku i medicinsku edukaciju, zavodima za obrazovanje iz preventivnih grana medicine kao i na 29 klinika Kliničkog centra Niš, Institutu za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatskih i kardiovaskularnih bolesti Niška Banja, Institutu za javno zdravlje Niš, Klinikama za stomatologiju, Vojnoj bolnici Niš, Zavodu za sudsku medicinu, Domu zdravlja Niš, Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Niš, Zavodu za transfuziju krvi Niš, Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici Gornja Toponica, Zdravstvenom centaru Pirot, Specijalnoj bolnici Sokobanja i Medicinskim centrima Zaječar, Leskovac, Vranje. Od školske 2005/06. nastava se realizuje po novom Planu i programu studija koji je usklađen sa planovima i programima medicinskih fakulteta u okruženju i Evropi, odnosno sa preporukama Bolonjske deklaracije.

Istorijat

uredi

Na predlog društveno-političkih struktura niškog regiona, Ukazom Narodne skupštine Narodne Republike Srbije od 18. maja 1960. u okviru Univerziteta u Beogradu osnovan je Medicinski fakultet sa sedištem u Nišu, koji sa radom počinje 14. oktobra 1960. sa zadatkom da realizuje školovanje budućih lekara i stomatologa stanovnika ovog dela Srbije.

 • Prvi dekan fakulteta bio je prof dr Nikola Đuknić (1960-1964)
 • Prvi prodekani : profesor dr Mladen Simić i profesor dr Eva Levi Jovović
 • Prva predavanja održao je: profesor iz Beograda, dr Bošković, iz predmeta anatomija čoveka.
 • Na početku svog rada fakultet je imao 48 nastavnika i saradnika, od kojih je samo njih 20 bilo u stalnom radnom odnosu. Ostale izvođače nastave obezbeđivao je Medicinski fakultet u Beogradu, ali i drugi srodni fakulteti u SFR Jugoslavije.
 • Do 1965 Medicinski fakultet radi u sastavu Univerziteta u Beogradu, a onda ulazi u sastav Univerziteta u Nišu, koji je osnovan 15. juna 1965. od tri tada postojeća fakulteta u Nišu medicinskog, pravnog-ekonomskog i tehničkog.
 • U prvoj godini rada Medicinskog fakulteta u Nišu upisano je 204 studenata (162 na medicinskom i 162 na Stomatološkom odseku).
 • Od osnivanja Medicinskog fakulteta u Nišu broj studenata stalno raste, tako da je u školskoj 1980/81 godini sledeće stanje:[2]
Studije je upisalo 355 novih studenata,
Na redovnom studiranju na svim godinama studija nalazilo se 1.664 studenata,
Od osnivanja do 1980. godine na fakultetu je diplomiralo 852 lakara i 170 zubnih lekara.
 • Do jula 2008. na Medicinskom fakultetu je diplomiralo;
Odsek medicina: 6.600 lekara
Odsek stomatologija: 1860 zubnih lekara
Odsek farmacija: 28 farmaceuta
Strukovne studije: 122 strukovnih sestara/tehničara, sanitarnih inženjera i protetičara.

Organizacione jedinice

uredi
 
Deo fakulteta u kome se nalazi veći deo organizacionih jedinice za naučno-istraživački rad i zdravstvenu delatnost
 
Zgrada odseka stomatologije

Organizacione jedinice za naučno-istraživački rad i zdravstvenu delatnost;

 • Laboratorija za elektronsku mikroskopiju,
 • Odeljenje za eksperimentalnu hirurgiju i patologiju,
 • Laboratorija za biološka, biohemijska i molekularna istraživanja,
 • Opšta laboratorija,
 • Laboratorija za ćelijsku kulturu i Vivarijum.

Stručne službe fakulteta;

 • kadrovska, računovodstvena, administrativno-tehnička, bibliotečka, informaciono-računarska

Smerovi

uredi
 • Medicina; broj studenata 190, studije traju 12 semstar ili 360 ESPBM.
 • Stomatologija; broj studenata 60, studije traju 10 semestara ili 300 ESPBM.
 • Farmacija; broj studenata 70, studije traju 10 semestara ili 300 ESPBM.
 • Strukovna medicinska sestra / tehničar; broj studenata 30, studije traju 3 godine ili 180 ESPBM.
 • Strukovni zubni protetičar; broj studenata 30. studije traju 3 godine ili 180 ESPBM.
 • Strukovni sanitarno-ekološki inženjer; broj studenata 30 studije traju 3 godine ili 180 ESPBM.
 • Strukovni oralni higijeničar; broj studenata 30 studije traju 3 godine ili 180 ESPBM.

Izvori

uredi
 1. „O FAKULTETU“ ... Arhivirano 2011-12-22 na Wayback Machine-uPosećeno; 22. maj 2010.
 2. Dvadeset godina rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Niš, 1980.

Eksterni linkovi

uredi