Medardo Rosso

Medardo Rosso (Torino, 21. jun 1858 – Rim, 31. mart 1928) bio je italijanski kipar, koga se obično smješta u poimpresionistički pravac kiparstva zajedno sa Augusteom Rodinom. Zbog svoje buntovne, antiestablišmentske prirode, u mladosti nije bio shvaćen u domovini, ali su ga zato podržali vodeći francuski impresionisti. Kasnije je postao etabliran i u svijetu priznati umjetnik.