Medalja (ital. medaglia, fr. médaille, lat. metallum) pločica je kružnog oblika od metala (zlato, srebro, bronza, olovo, legure), koja je umjetnički proizvod počasnog, memorijalnog ili jubilarnog karaktera. Liči na novac, ali ne služi novčanom prometu. Spada u oblasti primijenjenih umjetnosti: kiparstva, sitne plastike, medaljarstva.

Značenje u širem smislu

uredi

U širem značenju medalja je odlikovanje za vojne i građanske zasluge, nagrada za umjetnička, naučna i sportska dostignuća. Na jednoj ili obje strane medalje nalazi se reljefni prikaz (portretni lik, alegorijski ili istorijski motiv) redovno s natpisom. Prvo se izrađivala livenjem pomoću kalupa, od 16. vijeka i kovanjem, a od 19. vijeka galvanoplastičnim postupkom.

Historijat

uredi

Prve medalje nastale su u doba kasnog Rimskog carstva (4-5. vijek), izlivale su se iz bronze, s likom cara ili mitološkim prizorom. Srednji vijek ih nema (osim nekoliko izuzetaka krajem 14. vijeka). Medaljarstvo se naročito razvilo u doba renesanse u Italiji. Intenzivni razvoj medaljarstva datira od doba klasicizma početkom 19. vijeka. Noviji medaljari se drže uglavnom tradicionalnih oblika, pri čemu teže za što oštrijom karakterizacijom portretisanog lika.