Medžlis je viša lokalna organizacijska jedinica islamske zajednice koja u pravilu obuhvaća najmanje sedam džemat koji čine jednu cjelinu. Obično se granice jednog medžlisa poklapaju s upravnim granicama jedne općine. Odluku o formiranju novog medžlisa ili pripajanju postojećeg medžlisa drugom medžlisu donosi Sabor Islamske zajednice na prijedlog rijaseta.

Na teritoriji Bosne i Hercegovine egzistira ukupno 88 medžlisa.[1]

Reference uredi

  1. „Medžlisi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini”. www.islamskazajednica.ba. Pristupljeno 8. siječnja 2019.