Međunarodni sud

Međunarodni sudovi formiraju se putem sporazuma ili konvencija između država ili od strane međunarodnih organizacija kao što su Ujedinjene nacije. Ovaj pojam uključuje ad hok tribunale, ali isključuje bilo koji sud pod isključivom nadležnošću jedne države.

Za spisak danas postojećih i istorijskih međunarodnih sudova vidi category:Međunarodni sudovi