Međunarodni komunistički pokret

Međunarodni komunistički pokret je deo levičarskih političkih pokreta koja se bazira na političkoj ideologiji komunizma i marksizma-leljinizma. On nastojati da na principijelan način i pod ravnopravnim uslovima uspostavi i razvije svestranu saradnju sa partijama i pokretima na Svedskoj levici u cilju zajedničke borbe protiv oživljavanja neofašizma, nacional-šovinizma, separatizma, secesionizma, imperijalizma, odnosno nosilaca novog svetskog poretka i takozvanog mračnjaštva svake vrste. Prvenstveni zadatak u toj borbi je odbrana vitalnih interesa planete zemlje, pobeda progresa, pravde i istine. Zadatak međunarodnog komunističkog pokreta je da aktivno učestvuje u međunarodnoj saradnji komunista i svih drugih naprednih snaga u svetu. Proleterski internacionalizam je osnovni kriterijum kojim se međunarodni komunistički pokret rukovodi prilikom uspostavljanja i razvijanja saradnje sa bratskim komunističkim partijama i pokretima u svetu, danas međunarodni komunistički pokret zalaže se za institucionalizovanje međunarodnih odnosa među komunista svih zemalja i za osnivanje međunarodne komunističke organizacije.

Vidi jošUredi

ReferenceUredi