Međunarodni dan volontera

Međunarodni dan volontera proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 17. XII. 1985. godine kao podsjećanje na dan kada je 1970. godine stvoren Program UN za volontere. Od tada se svake godine 5. XII. obilježava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak (engl. International Volunteer Day /IVD/ for Economic and Social Development; njem. Internationale Tag des Ehrenamtes), odnosno Međunarodni dan volontera. Cilj je obilježavanja toga dana da se sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učine vidljivim na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Goma, Sjeverni Kivu, DR Kongo: Učenica prezentira rad u čast Međunarodnog dana volontera jednom od volontera Ujedinjenih naroda.
Logotip prgrama UN volontera

NazivUredi

  • U pisanim izvorima i na internetu Međunarodni dan volonteru naziva se još i:
  • Međunarodni dan volonterizma
  • Međunarodni dan volonterskog rada
  • Međunarodni dan volonterstva
  • Međunarodni dan volontiranja
  • Sv(j)etski dan volontera
  • Svjetski dan volonterizma
  • Svjetski dan volontiranja

Vidi jošUredi

Eksterni linkoviUredi