Međunarodni biro za težine i mere

Međunarodni biro za tegove i mere (francuski: Bureau International des Poids et Mesures, engleski: International Bureau of Weights and Measures), BIPM, jest organizacija za standarde, jedna od tri organizacije uspostavljene kako bi se održao Internacionalni sistem jedinica (SI) pod uslovima Konvencije o metru.

Logo
Karta država koje su potpisnice Konvencije o metru (2019)
/crveno su države-članice, roze pridružene države, a zeleno bivše države-članice/

Bazira se na Pavillon de Breteuil u Sevru u Francuskoj, gde ima vanteritorijalni status.

Prema zvaničnom sajtu:[1]

Zadatak BIPM-a je da osigura jednolikost jedinica za merenje širom sveta i njihovu mogućnost praćenja do Internacionalnog sistema jedinica (SI).

To čini sa autoritetom Konvencije o metru, diplomatskog sporazuma između pedesetjedne nacije (od 2005), i upravlja kroz brojne Konsultacione komitete, čiji su članovi nacionalne meteorološke laboratorije zemalja članica konvencije, kao i kroz sopstvene laboratorijeske radove.

BIPM sprovodi istraživanja vezana za mere. Organizuje i učestvuje u međunarodnim poređenjima nacionalnih standarda merenja, i sprovodi kalibracije za zemlje članice.

Ostale organizacije koje održavaju SI sistem su:

Reference

uredi