Maturant

je učenik završnog razreda srednje škole, učenik pred maturom

Maturant je učenik završnog razreda srednje škole, učenik pred maturom, koji polaže ili treba da polaže maturu. Za učenicu se kaže maturantkinja ili maturantica.