Maturant je učenik završnog razreda srednje škole, učenik pred maturom, koji polaže ili treba da polaže maturu. Za učenicu se kaže maturantkinja ili maturantica.