Maturant, učenik završnog razreda srednje škole, učenik pred maturom, učenik koji polaže ili treba da polaže maturu. Za učenicu se kaže maturantica ili maturantkinja.