Prof. dr. Mato Pižurica (sr:Velje Duboko, Opština Kolašin, Crna Gora, 14. IX. 1942), redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, sekretar Odeljenja za književnost i jezik Matice srpske.

Grupu za južnoslovenske jezike završio je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1967, a postdiplomske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu 1973; doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1987.

Član je Međunarodne komisije "Opšteslovenskog lingvističkog atlasa", nacionalnih komisija za "Opštekarpatski dijalektološki atlas" i za "Srpski dijalektološki atlas", više odbora SANU (Odbora za standardizaciju srpskog jezika, Odbora za Rečnik SANU, Odbora za etimologiju, Odbora za onomastiku), nekoliko redakcija ("Zbornika Matice srpske za filologiju i lingvistiku", "Onomatoloških priloga SANU" i Jezika danas, kao i urednik posebnih izdanja Odeljenja za književnost i jezik Matice srpske). Član je Upravnog odbora Matice srpske, sekretar Odeljenja za književnost i jezik Matice srpske i prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Učestvovao je na mnogim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima (iz onomastike, lingvističke geografije i leksikologije i dr). Autor je i stotinak rasprava, članaka i prikaza iz historije srpskog narodnog i književnog jezika, iz dijalektologije, lingvističke geografije, etimologije, onomastike i iz oblasti standardologije. Priredio je knjigu Pavla Ivića "Srpskohrvatski dijalekti" ("Celokupna dela", knj. III).

Objavljene knjige uredi

  • "Govor okoline Kolašina", CANU, Posebna izdanja, knj. 12, Titograd, 1981, str. 251
  • "Jezik Andrije Zmajevića", CANU, Posebna izdanja, knj. 22, Titograd, 1989, str. 434 (s 15 faksimila)
  • "Prilozi Pravopisu", Matica srpska, Novi Sad, 1989, str. 127 (kao jedan od grupe autora i kao jedan od tri priređivača, u ekavskoj i ijekavskoj verziji)
  • "Pravopis srpskoga jezika", Matica srpska, Novi Sad, 1993, str. 510 (kao jedan od trojice koautora, u zasebnim ekavskim i ijekavskim verzijama; ekavska verzija je doživjela još dva izdanja, treće je ovaj autor dopunio novim popisom primjena pravila)
  • "Pravopis srpskoga jezika" (školsko izdanje), Matica srpska, Novi Sad, 1995, str. 332 (u istom tročlanom autorskom timu, u ekavskoj i ijekavskoj verziji; ekavska verzija je doživjela dva ponovljena izdanja, ijekavsko još jedno)
  • "Pravopis srpskoga jezika – Priručnik za škole", Beograd – Novi Sad (kao koautor, u ekavskoj i ijekavskoj verziji; ekavska verzija doživjela ponovljeno izdanje)
  • "Ljetopis crkovni Andrije Zmajevića", knjiga I, str. 560, knjiga II, str. 547, Cetinje, 1996.