Matematički model

Matematički model podrazumeva formalno matematički zapis ponašanja i/ili osobina posmatranog fizičkog sistema. Ukoliko je poznat matematički model, znači da u potpunosti poznajemo ponašanje i osobine fizičkog sistema. Često je nemoguće izraditi apsolutno tačan matematički model, tako da se često pristupa određenim aproksimacijama i zanemarivanjima malo uticajnih osobina ili uticaja.