Masaherta ili Masaharta je bio Visoki svećnik Amuna u Tebi između 1054. pne. i 1045. pne. Bio je sin i nasljednik Pinedjema I.

Prethodi:
Pinedjem I
Visoki svećenik Amuna Slijedi:
Djedkhonsuefankh
Masaherta
Vladavina 1054. pne.1045. pne.