Poljana boga Marsa (latinski: Campus Martius, italijanski: Campo Marzio) je bila zaravan u antičkom gradu Rimu u zakrivlju rijeke Tiber upotrebljavana za vrijeme rane Rimske Republike od 6. vijeka pne. Poljana se koristila za postrojavanje rimskih vojnika koji su tu radili vojne vježbe i manevre. Na Poljani boga Marsa je izgrađen Pompejev teatar za vrijeme kasne Rimske Republike, od 61. do 55. pne. Po njemu je danas nazvan rajon Rima po imenu Campo Marzio.

Vojnički grb Camus Martius