Mario Roatta (* 1886, † 1968.) je bio italijanski general i zapovednik italijanskih snaga u tokom drugog svetskog rata u okupiranoj Jugoslaviji.

Mario Roatta
1886 - 1968
Mario Roatta.jpg
Pripadnost Kraljevina Italija Kraljevina Italija
Čin Korpusni general
Bitke/ratovi Druga svetovna vojna (Operacija Dinara, Bitka na Neretvi)

Drugi svetski rat u JugoslavijiUredi

U okupiranoj Jugoslaviji general Roatta je bio komandant više komande italijanske vojske za Sloveniju i Dalmaciju. Sporazumom Roata-Pavelić je 19. juna 1942. godine formirana Antikomunistička dobrovoljačka milicija za borbu protiv partizana i njihovih pristalica.

Roata je bio zapovednik italijanskih snaga u četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi protiv jugoslovenskih partizana 1943. godine.

Pod italijanskom komandom ima 19.000 četnika grupisanih u bande. Od ovih:

— 3000 duž železničke pruge Ogulin—Vrhovine,

— 8000 između Gračaca i Knina,

— 8000 u Hercegovini.[1]

— Izveštaj italijanskog generala Roatte nemačkom generalu Lohru od 3. januara 1943.

Ratni zločiniUredi

 
General Roata posmatra taoce koje su streljali njegovi vojnici u Sloveniji 1942.

General Roata je često izdavao naloge za uništavanje stanovništva na okupiranim područjima.[2] Naročito je surovo naređenje za »zimske operacije« od 16. januara 1943. kojim se nalaže da pripadnici italijanske vojske ubiju svakog stanovnika koga nađu na području operacija, bez obzira na to da li ima oružja ili nema ("ubiti svakog građanina"). Roata dalje zapoveda da se svi muški koji se nađu izvan područja operacija, od petnaeste godine naviše, upute u koncentracione logore, a sve kuće koje izgledaju sumnjive radi veze s partizanima, da se unište.[2]

Usled ovog naloga generala MARIA ROATE uništena su mnoga naselja i poklano na hiljade nevinog stanovništva Dalmacije, Like, Korduna i Gorskog Kotara.[2]

IzvoriUredi

Vanjske vezeUredi