Marinkova bara

Marinkova bara je bara u Baranji blizu nekadašnje beljske "Mesne industrije" u naselju Mece (Općina Darda). U današnjem obliku nastala je proširivanjem postojeće bare osamdesetih godina 20. stoljeća.

O bari se brine ŠRD "Bjelica" iz Meca pa je postala mecanska ribička destinacija.

IzvorUredi

  • T(omislav) F(iric): "Poribljena Marinkova bara", Glas Slavonije, 86, 27243, 16 - Osijek, 9. IX. 2006.