Marija Lompar

Marija Lompar
Marija Lompar.jpg
Datum rođenja 17. decembar 1915.
Mesto rođenja Ljubljana

 Austrougarska
Datum smrti 26. januar 1985. (70 god.)
Mesto smrti Beograd, SR Srbija

Flag of Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija SFR Jugoslavija
Suprug Dušan Lompar
Profesija lekarka
Članica KPJ od 1941.
Učešće u ratovima Narodnooslobodilačka borba
Služba NOV i PO Jugoslavije
Jugoslovenska narodna armija
Čin sanitetski pukovnik
Odlikovanja
Partizanska spomenica 1941.

Marija Lompar (19151985), lekarka, učesnica Narodnooslobodilačke borbe i sanitetski pukovnik JNA.

BiografijaUredi

Rođena je 17. decembra 1915. godine u Ljubljani.

Pred početka rata bila student medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. U članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) primljena je 1941. godine.

Posle okupacije Kraljevine Jugoslavije, 1941. godine učestvovala je u pripremama za oružani ustanak. Zajedno sa suprugom Dušanom, od starne Mesnog komiteta KPJ za Beograd, bila je upućena avgusta 1941. godine u Čačanski partizanski odred.

Posle oslobođenja Čačaka, 1. oktobra 1941. godine radila je u čačanskoj bolnici kao politički komesar bolnice. Tada je organizovala bolničko osoblje i održavala kurseve prve pomoći za omladinke koje su trebale da postanu bolničarke. Krajem novembra 1941. godine, tokom Prve neprijateljske ofanzive, rukovodila je evakuacijom ranjenika iz Čačka i Užica na Zlatibor.

Kasnije tokom rata radila je u sanitetskoj službi Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Bila je referent saniteta Četvrte crnogorske udarne brigade, glavna bolničarka u hiruškoj ekipi Druge proleterske divizije i politički komesar bolnice Drugog udarnog korpusa NOVJ. Početkom 1945. godine postavljena je za političkog komesara Hiruškog odeljenja Vojne bolnice u Beogradu.

Posle oslobođenja Jugoslavije, završila je studije medicine i radila kao lekar Vojnomedicinske akademije. Imala je čin sanitetskog pukovnika JNA.

Bila je udata za Dušana Lompara (19132008), učesnika Narodnooslobodilačkog rata i društveno-političkog radnika. Umrla je 26. januara 1985. godine u Beogradu i sahranjena je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i drugih jugoslovenskih odlikovanja.

LiteraturaUredi

  • Žene Srbije u NOB. „Nolit“ Beograd, 1975. godina.
  • Jugoslovenski savremenici - Ko je ko u Jugoslaviji. Hronometar, Beograd 1970. godina.
  • Viktor Kučan: Borci Sutjeske. „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“, Beograd 1996. godina.