Marija Crnić Pejović

Marija Crnić Pejović (1934) je arhivistkinja i etnološkinja iz Boke Kotorske. Osnovnu školu je završila u Herceg Novom, a pohađala je Gimnaziju u Kotoru i maturirala 1951. u Gimnaziji u Dubrovniku. Diplomirala je etnologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1956. godine.

1957. godine se zaposlila u Zavičajnom muzeju grada Herceg Novog, radeći kao kustoskinja, blagajnica, knjigovođa, itd. Od 1970. radi kao arhivistkinja u Arhivu grada Herceg Novog do odlaska u penziju 1985. godine.

Naučnim radom počinje da se bavi 1961. godine. Objavila je preko 278 bibilografskih jedinica iz oblasti etnologije, istorije, kulturne istorije, arhivistike. U stručnom i naučnom radu bavi se istraživanjem sjeverozapadnog dijela Boke Kotorske, položajem i ulogom žene, obrazovanjem, kulturnim naslijeđem.[1]

Marija Crnić Pejović je jedna od osnivačica zbornika "Boka". Dobitnica je Povelje Saveza arhivista Jugoslavije, kao i Priznanja Saveza boraca Herceg Novog za njegovanje i razvijanje tradicije narodnooslobodilačkog rata u Boki Kotorskoj.

Članica je Odbora za etnologiju Crnogorske akademije nauke i umjetnosti (CANU).

ReferenceUredi

  1. Ervina Dabižinović. 2017. "Diskursi o ženama Boke Kotorske: rodni identiteti (1815-2015)". Doktorska teza odbranjena na Univerzitetu u Novom Sadu.