Marko Peducej Plaucije Kvintil

Marko Peducej Plaucije Kvintil (Marcus Peducaeus Plautius Quintillus, ? - 205) bio je rimski plemić i političar iz doba kraja Principata. Bio je sin konzula Plaucija Kvintila i plemkinje Cejonije Fabije, sestre cara Lucija Vera. Za vrijeme vladavine cara Marka Aurelija oženio se za Fadilu, jednu od njegovih kćeri. Godine 177. je zajedno sa Aurelijevim sinom Komodom služio kao rimski konzul. Poslije Komodovog dolaska na vlast bio je jedan od njegovih najbližih savjetnika. Vjeruje se da je upravo bliskost sa omraženim Komodom razlogom zašto ga nitko, usprkos rodbinske povezanosti sa Nervo-Antoninskom dinastijom nije predložio za cara nakon Komodovog ubistva 192. te je vlast preuzeo Pertinaks. Kvintil se nekoliko mjeseci kasnije, tokom Godine pet careva, zbližio sa Pertinaksovim nasljednikom Didijem Julijanom, te mu savjetovao da ne pokuša pregovarati sa pobunjeničkom vojskom Septimija Severa. Savjet nije poslušan, ali je Julijan ipak ubijen, a Sever preuzeo vlast i ustanovio Severovsku dinastiju. Kvintil je nakon toga živio izvan grada, povukavši se iz politike. Godine 205. je Sever naredio njegovo pogubljenje, na što je Kvintil izvršio samoubistvo. Šta se dogodilo sa Fadilom, nije poznato.

IzvoriUredi


Političke funkcije
Prethodi:
Titus Pomponius Proculus Vitrasius Pollio ,
Marcus Flavius Aper
Konzul Rimskog Carstva
177
Commodus
Slijedi:
Servius Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus,
Decimus Velius Rufus