Marko Emilije Lepid Porcina

(Preusmjereno sa stranice Marcus Aemilius Lepidus Porcina)

Marko Emilije Lepid Porcina (Marcus Aemilius Lepidus Porcina, 2. vijek pne.) bio je rimski vojskovođa i političar. Godine 137. pne. je bio izabran za konzula, te potom poslan u Hispaniju kako bi osvetio ponižavajući poraz svog kolege Gaja Hostlija Mancina u sukobu s Numantincima. Smatrajući kako nema dovoljno vojske s rat s Numantincima, odlučio je, suprotno izričitim instrukcijama Senata, napasti Vakcejce. Međutim, nedostatak logistike je opsadu vakcejskog središta Palencie pretvorio u katastrofu; Lepidova se vojska morala povući i pretrpila pri tome teške gubitke. Lepid je po povratku u Rim kažnjen globom. Lepid je, s druge strane, zahvaljujući oratorskoj sposobnosti koju navodi Ciceron, zadržao politički uticaj zbog koga je 125. pne. izabran za augura. Iako je politički bio konzervativno orijentiran, imao je značajan uticaj na reformatorsku braću Grakho.

Izvori Uredi

Političke funkcije
Prethodi:
Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio i Decimus Junius Brutus Callaicus
Konzul Rimske Republike
zajedno s Gajem Hostilijem Mancinom
137. pne.
Slijedi:
Lucius Furius Philus i Sextus Atilius Serranus