Marš na Rim

Marš na Rim (ital. Marcia su Roma) je bio marš izveden 22. do 29. oktobra koji su izveli italijanski fašisti na čelu sa Benitom Musolinijim. Prestrašen maršom i stanjem u zemlji (liberalna vlada Luiđija Fakte nije uspela da zaustavi širenje anarhije) kralj Vitorio Emanuele III poverava mu mandat za sastavljanje vlade (28. oktobra 1922), te Musolini postaje premijer. Musolinijevim stupanjem na vlast nije odmah uvedena diktatura. Ona će biti uvedena 1924. godine nakon izbora 1924. i ubistva antifašiste Đakoma Matetotija.

Musolini sa svojim crnokošuljašima.
Marš na Rim.