Mali istočni Kikladi

Mali istočni Kikladi su grupa malih ostrva u zapadnom Egeju. Ostrva se nalze u istočnom delu ostrvlja Kiklada. Ova ostrva nalaze se između većih i značajnijih ostrva Naksosa, Mikonosa i Iosa. Veća ostrva su naseljena.

Karta podele Kiklada na opštine, pri čemu su ova ostrva označena brojevima 23, 24, 26 i 30

Ovoj grupi ostrva pripadaju: