Maldivci je naziv koji u širem smislu označava stanovništvo Maldiva, a u užem smislu specifičnu etničku grupu koja se kroz vijekove formirala na tom otočju.

Maldivska mladenka

Maldivci su nastali miješanjem nekoliko valova doseljenika. Pretpostavlja se da su prvi doseljenici stigli s južnoazijskog kopna, te da su po jeziku i kulturi bili Dravidi, srodni današnjim Tamilima. Po vjeri su bili animisti, odnosno poklonici boga sunca.

U 4. i 5. vijeku dolazi novi val doseljenika, ovog indoarijskog porijekla, sa Šri Lanke. Oni su na Maldive donijeli budizam.

Posljednji val doseljenika je stigao u 12. vijeku iz istočne Afrike, a činili su ga, između ostalog, i arapski pomorci. Zahvaljujući njima, Maldivci su se preobratili na islam te danas, po pitanju vjere, predstavljaju jednu od najhomogenijih etničkih grupa na svijetu.

Maldivci govore dhivehi, indoarijski jezik sličan sinhaleškom. Taj jezik ima i vlastito pismo zvano Thaana.

Društvena organizacija im podsjeća na indisjki kastinski sistem, iako je daleko manje rigidan. S druge strane, iako turizam predstavlja glavni izvor prihoda za Maldive, Maldivci se nastoje miješati sa strancima te preuzimati njihove običaje i stavove što je manje moguće.