Makrijan Stariji

Fulvije Makrijan (umro 261. godine) poznat pod imenom Makrijan Stariji je bio rimski uzurpator. On je bio jedan od komadanata cara Valerijana i čovek velikog bogatstva i neobično hrabar. Žena mu je bila plemenitog roda.

Makrijan Stariji

Kada je persijski car Šapur I zarobio i ubio Valerijana 260. godine, Galijen je postao samostalni car. Ali, on je tada bio na zapadu, a istočna vojska je izvikala Makrijana Majora za cara. On je u prvi mah odbio presto, budući da je bio veoma star, ali je kasnije prihvatio.

Uz pomoć Valerijanovog prefekta Baliste, Makrijan je uspeo da dvojicu svojih sinova Makrijana Mlađeg i Kvijeta uzdigne do prestola. Kvijet i Balist su ostali na Istoku da obezbede vlast, a dvojica Makrina su krenula sa istočnom vojskom iz Male Azije u Evropu. Ali, u Trakiji su bili poraženi 261. godine od Aureola. Makrijan i njegov sin su bili ubijeni u bitki. Kvijet je kasnije bio ubijen od strane Odenata u Palmiri.