Mahendrapala I

Ovo je članak o caru Mahendrapali I iz dinastije Gurjara-Pratihara. Za cara iz dinastije Pala v. Mahendrapala.

Mahendrapala I (? - 910) je bio vladar indijske dinastije Gurjara Pratihara koji je vladao od oko 885. do 910. Bio je sin cara Mihir Bhoje I i carice Candra-Bhatta-Rika-Devi. Poznat je prije svega po brojnim natpisima i kovanicama, na temelju kojih su kasniji historičari zaključili da je pod svojom vlašću držao velike dijelove današnjeg Bengala, najvjerojatnije tako što ih je preoteo od suparničke države Pala. Naslijedio ga je sin Bhoj II. Njegov drugi sin Mahipala II je također vladao kao car.


Prethodi:
Mihira Bhoja I (835–890)
car države Gurjara Pratihara
890–910
Slijedi:
Bhoj II (910–913)