Magnetni tok

(Preusmjereno sa Magnetski tok)

Magnetski tok je fizikalna veličina koja se laički dade opisati kao broj silnica magnetskog polja koje prolaze kroz neku površinu, a označava se grčkim slovom Φ. Magnetski tok kroz zatvorenu površinu je uvjek jednak nuli, zbog činjenice da ne postoje magnetski monopoli.

Elektromagnetizam
VFPt Solenoid correct2.svg
Ključne stavke
Elektricitet  Magnetizam
Elektrostatika
Magnetostatika
Elektrodinamika
Električna mreža
Kovarijantna formulacija
Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

DefinicijaUredi

Magnetski tok kroz površinu S koja je koja se nalazi pod kutem   u odnosu na homogeno magnetsko polje jednak je umnošku iznosa magnetskog polja B, površine S i kosinusu kuta:

 

Ako je   vektor magnetskog polja, a   vektor okomit na površinu, jednak površini po veličini, tada je magnetski tok jednak njihovom skalarnom umnošku

 

Kod nehomogenog magnetskog polja, element magnetskog toka je jednak skalarnom umnošku magnetskog polja i elementa površine:

 

Iz čega slijedi da je u općenitom slučaju magnetski tok kroz neku površinu jednak:

 

Vidi jošUredi