Ma Xiu (Ma Tengov sin)

Ma Xiu (? -212) bio je Kina|kineski vojskovođa iz doba kraja dinastije Han, poznat kao jedan od sinova gospodara rata Ma Tenga. Zajedno sa ocem se priključio snagama Cao Caoa i imenovan komandantom bojnih kočija. Kada mu se stariji brat Ma Chao pobunio protiv Cao Caoa, pogubljen je zajedno sa ocem.

Ma Xiu
Tradicionalni kineski 馬休
Pojednostavljeni kineski 马休
Ovo je kinesko ime; porodično ime je Ma.

V. takođerUredi