Mađarska abeceda

Mađarska abeceda je varijanta latinične abecede koju koristi mađarski jezik. Ima 44 slova, ako ubrajamo i specijalne ligamente x, y, q, i w, koji nisu integralni deo pisanog jezika, ali se koriste u skladu sa arhaičnim načelom mađarskog pravopisa.

SlovaUredi

Slova Mađarske abecede su (po svom abecednom redu):

Redni broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Slovo A a Á á B b C c Cs cs D d Dz dz Dzs dzs E e É é F f G g Gy gy H h I i Í í J j K k L l Ly ly M m N n
Transkripcija - A a B b C c Č č D d Dz dz DŽ dž E e - F f G g Đ đ H h I i dugo I i J j K k L l LJ lj ili J j M m N n
Redni broj 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

44

Slovo Ny ny O o Ó ó Ö ö Ő ő P p Q q R r S s Sz sz T t Ty ty U u Ú ú Ü ü Ű ű V v X x Y y W w Z z Zs zs
Transkripcija NJ nj O o dugo O o - - P p ku R r Š š S s T t Ć ć U u dugo U u - - V v iks J j ili I i V v Z z Ž ž

SamoglasniciUredi

Mađarska abeceda sadrži 14 samoglasnika, koji čine 7 parova samoglasnika, kratke i duge varijante istog zvuka.

Kratki A a E e I i O o Ö ö U u Ü ü
Dugi Á á É é Í í Ó ó Ő ő Ú ú Ű ű

SuglasniciUredi

Najvažnija činjenica u vezi sa suglasnicima mađarske abecede jeste da se slovo S čita kao Š. Slovo koje predstavlja zvuk s je Sz.

Višečlani suglasniciUredi

Među suglasnicima mađarske abecede, postoje višesložna slova nastala kombinacijom više (dva ili tri) latiničnih slova. Ona su: Cs, Dz, Dzs, Gy, Ly, Ny, Sz, Ty, i Zs. Ona su nastala "stapanjem" dva ili čak tri slova latinice, i tako se dobija "izvedeno" slovo. Recimo, slovo Cs nastaje kada se osnovni zvuk c kombinuje sa zvukom s. Jotaizmi su predstavljeni pomoću slova y koje se pridodaje originalnom slovu, slično dodavanju j u srpskohrvatskoj latinici. Takva slova su: Gy, Ly, Ny, i Ty. Postoje razlike u izgovoru Đ i mađarskog slova Gy, zato je i razumljivo da se u mađarskom taj zvuk smatra jotaizmom od g, a ne od d. Višečlani samoglasnici ne postoje.

IzvoriUredi

Magyar Tudományos Akadémia: A magyar helyesírás szabályai; tizenegyedik kiadás, 1984; tizenegyedik (példaanyagában átdolgozott) lenyomat, 1994; Akadémiai Kiadó, Budapest; ISBN 963-05-6810-1

U prevodu: Mađarska akademija nauka: Pravila mađarskog pravopisa; jedanaesto izdanje, 1984; jedanaesto (u sastavu primera prerađeno) štampanje, 1994; Akademska izdavačka kuća, Budimpešta.