Mačevanje u užem smislu predstavlja naziv za sportsku borbu dvoje takmičara naoružanih hladnim oružjem za borbu prsa u prsa, najčešće mačem floretom i sabljom.

Logo mačevanja

Od davnina se prakticiralo kao dio obuke za rat ili sredstvo rješavanja osobnih sporova, da bi s vremenom postalo sport. Ušao je u program prvih modernih Olimpijskih igara 1896. godine, ali su pravila kodificirana tek sa stvaranjem Fédération Internationale d'Escrime (FIE) u Parizu godine 1913.

Eksterni linkovi

uredi