MKB-10 Poglavlje VIII: Bolesti uha i mastoidnog nastavka

(Preusmjereno sa stranice MKB-10 H60-H95)

(H60-H99) - Bolesti uha i mastoidnih procesa uredi

(H60-H62) - Bolesti vanjskog uha uredi

 • H60 Upala vanjskog uha
  • H60.0 Apsces vanjskog uha
  • H60.1 Celulitis vanjskog uha
  • H60.2 Otitis extema maligna
  • H60.3 Ostale infektivne upale vanjskog uha
  • H60.4 Kolesteatom vanjskog uha
  • H60.5 Akutna upala vanjskog uha, neinfektivna
  • H60.8 Druga upala vanjskog uha
  • H60.9 Upala vanjskog uha, nespecificirana
 • H61 Druge bolesti vanjskog uha
  • H61.0 Perihondritis vanjskog uha
  • H61.1 Neinfektivni poremećaji pine
  • H61.2 Opturirajući cerumen
  • H61.3 Stečena stenoza zvukovoda
  • H61.8 Drugi specificirani poremećaji vanjskog uha
  • H61.9 Poremećaj vanjskog uha, nespecificiran
 • H62* Bolesti vanjskog uha u bolestima svrstanim drugamo
  • H62.0* Upala vanjskog uha u bakterijskim bolestima svrstanim drugamo
  • H62.1* Upala vanjskog uha u virusnim bolestima svrstanim drugamo
  • H62.2* Upala vanjskog uha kod mikoza
  • H62.3* Upala vanjskog uha u drugim infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanim drugamo
  • H62.4* Upala vanjskog uha u drugim bolestima svrstanim drugamo
  • H62.8* Drugi poremećaji vanjskog uha u bolestima svrstanim drugamo

(H65-H75) - Bolesti srednjeg uha i mastoida uredi

 • H65 Nesupurativna upala srednjeg uha (otitis media nonsuppurativa)'
  • H65.0 Akutna serozna upala srednjeg uha
  • H65.1 Druga akutna nesupurativna upala srednjeg uha
  • H65.2 Kronična serozna upala srednjeg uha
  • H65.3 Kronična mukoidna upala srednjeg uha
  • H65.4 Ostala kronična nesupurativna upala srednjeg uha
  • H65.9 Nesupurativna upala srednjeg uha, nespecificirana
 • H66 Supurativna i nespecificirana upala srednjeg uha
  • H66.0 Akutna supurativna upala srednjeg uha
  • H66.1 Kronična tubotimpanična supurativna upala srednjeg uha
  • H66.2 Kronična atikoantralna supurativna upala srednjeg uha
  • H66.3 Druga kronična supurativna upala srednjeg uha
  • H66.4 Supurativna upala srednjeg uha, nespecificirana
  • H66.9 Upala srednjeg uha, nespecificirana
 • H67* Upala srednjeg uha u bolestima svrstanim drugamo
  • H67.0* Upala srednjeg uha u bakterijskim bolestima svrstanim drugamo
  • H67.1* Upala srednjeg uha u virusnim bolestima svrstanim drugamo
  • H67.8* Upala srednjeg uha u drugim bolestima svrstanim drugamo
 • H68 Salpingitis i opstrukcija Eustahijeve tube
 • H69 Drugi poremećaji Eustahijeve tube
  • H69.0 Patološki prohodna (patulozna) Eustahijeva tuba
  • H69.8 Drugi specificirani poremećaji Eustahijeve tube
  • H69.9 Poremećaj Eustahijeve tube, nespecificiran
 • H70 Mastoiditis i srodna stanja
  • H70.0 Akutni mastoditis
  • H70.1 Kronični mastoiditis
  • H70.2 Petrozitis
  • H70.8 Drugi mastoditis i srodna stanja
  • H70.9 Mastoiditis, nespecificiran
 • H71 Kolesteatom srednjeg uha
 • H72 Perforacija bubnjića (membrane timpani)
  • H72.0 Centralna perforacija bubnjića
  • H72.1 Perforacija bubnjića u atiku
  • H72.2 Druge rubne perforacije bubnjića
  • H72.8 Druge perforacije bubnjića
  • H72.9 Perforacija bubnjića, nespecificirana
 • H73 Drugi poremećaji bubnjića
  • H73.0 Akutni miringitis
  • H73.1 Kronični miringitis
  • H73.8 Drugi specificirani poremećaji membrane timpani
  • H73.9 Poremećaj membrane timpani, nespecificiran
 • H74 Druge bolesti srednjeg uha i mastoida
  • H74.0 Timpanoskleroza
  • H74.1 Otitis media adhaesiva
  • H74.2 Diskontinuitet lanca slušnih koščica i dislokacija slušnih koščica
  • H74.3 Druge stečene abnormalnosti slušnih koščica
  • H74.4 Polip srednjeg uha
  • H74.8 Drugi specificirani poremećaji srednjeg uha i mastoida
  • H74.9 Drugi poremećaj srednjeg uha i mastoida, nespecificiran
 • H75* Druge bolesti srednjeg uha i mastoida u bolestima svrstanim drugamo
  • H75.0* Mastoiditis u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanim drugamo
  • H75.8* Drugi specificirani poremećaji srednjeg uha i mastoida u bolestima svrstanim drugamo

(H80-H83) - Bolesti unutarnjeg uha uredi

(H90-H95) - Ostali poremećaji uha uredi

 • H90 Provodi (konduktivni) i zamjedbeni (perciptivni)gubitak sluha
  • H90.0 Konduktivni gubitak sluha, obostrani
  • H90.1 Konduktivni gubitak sluha, jednostrani, a očuvanim sluhom na suprotnoj strani
  • H90.2 Konduktivni gubitak sluha, nespecificiran
  • H90.3 Perceptivni gubitak sluha, obostrani
  • H90.4 Perciptivni gubitak sluha, jednostrani, s očuvanim sluhom na suprotnoj strani
  • H90.5 Perciptivni gubitak sluha, nespecificiran
  • H90.6 Mješoviti konduktivni i perceptivni gubitak sluha, obostrano
  • H90.7 Mješoviti konduktivni i perciptivni gubitak sluha, jednostrano, s očuvanim sluhom na suprotnoj strani
  • H90.8 Mješoviti konduktivni i perceptivni gubitak sluha, nespecificiran
 • H91 Drugi gubitak sluha
 • H92 Bol u uhu (otalgija i izljev iz uha
 • H93 Drugi poremećaji uha nesvrstani drugamo
  • H93.0 Degenerativni i vaskularni poremećaji uha
  • H93.1 Tinnitus (šum u uhu)
  • H93.2 Druga abnormalnost slušne percepcije
  • H93.3 Poremećaji akustičnog živca
  • H93.8 Drugi specificirani poremećaji uha
  • H93.9 Poremećaj uha, nespecificiran
 • H94* Drugi poremećaji uha u bolestima svrstanim drugamo
  • H94.0* Akustični neuritis u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanim drugamo
  • H94.8* Drugi specificirani poremećaji uha u bolestima svrstanim drugamo
 • H95 Poremećaji uha i mastoida nakon određenih zahvata, koji nisu svrstani drugamo
  • H95.0 Povratni (rekurentni) kolesteatom trepanacijske šupljine nakon mastoidektomije
  • H95.1 Drugi poremećaji nakon mastoidektomije
  • H95.8 Drugi poremećaji uha i mastoidnog nastavka nakon određenih zahvata
  • H95.9 Poremećaj uha i mastoida nakon određenih zahvata, nespecificiran

Eksterni linkovi uredi