Luzitanski rat je naziv za oružani sukob, odnosno seriju oružanih sukoba koja se na zapadu Pirinejskog poluotoka vodio između 155. pne. i 139. pne. između rimskih snaga na jednoj, te raznih domorodačkih plemena i naroda na čelu s Luzitancima na drugoj strani. Predstavljao je dio rimskog osvajanja Hispanije, odnosno rimskih nastojanja da konsolidiraju i prošire posjede u Hispaniji stečene za vrijeme drugog punskog rata. Rat je karakterizirala velika okrutnost Rimljana, ali i izuzetno uspješan otpor Luzitanaca na čelu s Virijatom na drugoj strani, zbog čega su antički pisci tim događajima dali naziv Purinos Polemos (Žestoki rat). Rimljani su uspjeli okončati rat tek kada je uspio potkupiti Virijatove potčinjene da ga ubiju u snu.