Lucije Volkacije Tul (konzul 33. pne.)

Lucije Volkacije Tul (Lucius Volcatius Tullus, 1. vijek pne.) je bio rimski političar, poznat kao jedan od posljednjih konzula Republike.

Istoimeni otac mu je bio konzul godine 66. pne. Sam Volkacije je godine 46. pne. pod Cezarom služio kao gradski prefekt Rima, a za konzula je izabran godine 33. pne. pri čemu mu je kolega bio tadašnji trijumvir i budući car August.

Izvori uredi

  • Cic. ad Fam. xiii. 41;
  • Dion Cass. xlix. 43;
  • Appian, Illyr. 27.)
Prethodi:
Marcus Antonius i Lucius Scribonius Libo i Aemilius Lepidus Paullus (Suffect.)
Konzul Rimske Republike
zajedno sa Oktavijanom
33. pne.
Slijedi:
Gnaeus Domitius Ahenobarbus iGaius Sosius