Lucije Furije Fil

Lucije Furije Fil (Lucius Furius Philus, 2. vijek pne.) bio je Rimska Republika|rimski političar, izabran za konzula godine 136. pne.. Pripadao je tzv. scipionskom kružoku, odnosno pristašama Scipion Scipiona Emilijana. Za vrijeme numantinskog rata se zalagao da se osramoćeni Gaj Hostolije Mancin preda Numantincima. Makrobije ga opisuje kao autora dva djela u kome su navedene "svete formule" protiv gradova pod opsadom, dok Ciceron navodi kako je bio vrstan govornik.

Prethodi:
Marcus Aemilius Lepidus Porcina i Gaius Hostilius Mancinus
Konzul Rimske Republike
zajedno sa Sekstom Atilijem Seranom
136. pne.
Slijedi:
Servius Fulvius Flaccus i Quintus Calpurnius Piso