Luciferijanstvo

Luciferijanstvo ili luciferizam je izraz za sisteme vjerovanja koji štuju pozitivne vrijednosti vezane uz Lucifera, bilo kao drevnog rimskog boga, bilo kao anđela Svjetla u abrahamskim religijama. Ponekad se smatra sinonimom za satanizam, iako neki suvremeni luciferijanci poriču tu vezu, navodeći da Lucifer i Satana nisu jedno te isto.

Kroz historiju se luciferijanstvo ponekad vezivalo uz heretičke ili pseudoheretičke pokrete u kršćanstvu, kao što su sljedbenici svetog Lucifera u 4. vijeku i katari u srednjovjekovnoj Njemačkoj.

V. također Uredi