a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Šahovske
figure
Kralj
Kraljica
Top
Lovac
Skakač
Pešak
šahovski simbol lovca

Lovac (♗♝) je šahovska figura. Oba igrača počinju partiju sa po dva lovca, jednim na belim poljima, a drugim na crnim poljima. Jedan je postavljen na položaj između kraljevog skakača i kralja, a drugi između kraljičinog skakača, i kraljice. U algebarskoj notaciji, početna polja su c1 i f1 za lovce belog igrača, a c8 i f8 za crne lovce.

Lovac nije ograničen u razdaljini kretanja za svaki potez, ali je ograničen na dijagonalno kretanje, napred i nazad. Lovci ne mogu da preskaču preko drugih figura. Kao i većina ostalih figura, lovac jede protivničku figuru tako što zauzme polje na kome se do tada nalazila data figura.

Lovci se razlikuju po strani sa koje polaze, kao kraljev lovac i kraljičin lovac. Kao posledica dijagonalnog kretanja, svaki lovac ostaje na belim (ili) crnim poljima, zavisno od polja sa koga je krenuo (ne postoji način da lovac promeni boju polja), i svaki igrač ima po jednog lovca za crna i bela polja.

Pošto lovac može da dospe na samo trideset i dva polja na tabli, značajno je slabiji od topa koji može da se kreće na svih šezdeset i četiri polja. Štaviše, top na praznoj tabli uvek napada četrnaest polja, dok lovac napada samo sedam do trinaest, zavisno koliko je udaljen od centra table. Top se obično smatra za dva pešaka jačim od lovca.

Smatra se da su lovci u snazi približno jednaki konjima (skakačima). Lovci stiču relativnu snagu kako se bliži završnica partije, jer se oslobađa sve veći prostor na tabli, pa je lovcima lakše da se kreću. Kada je tabla prazna, lovac može da simultano deluje na obema stranama table, dok skakaču treba nekoliko poteza da pređe sa jedne strane na drugu. U otvorenoj završnici, par lovaca se smatra superiornijim od skakača i lovca ili dva skakača.


a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Nakon što je beli načinio 23. potez u partiji Krasenkov protiv Zvjaginseva (svetsko prvenstvo 2004.), zbijeni crni pešaci su zagrađivali crnog lovca, tako da je crni praktično igrao sa figurom manje nego beli. Mada su crni pešaci takođe ometali i belog lovca, on je ipak imao mnogo više mogućnosti za napad. Crni je predao nakon deset poteza.

Sa druge strane, u ranijem toku igre, lovca mogu zatvoriti pešaci obe boje, i stoge će on biti iinferioran u odnosu na skakača koji može da preskoči prepreke. Štaviše, na zagušenoj tabli, skakač ima mnogo mogućnosti da u isto vreme napadne dve neprijateljske figure.

Igrač sa samo jednim lovcem bi načelno trebao da postavi svoje pešake na polja boje na koju lovac ne može da stupi. Ovo mu omogućuje da kontroliše polja obe boje, dopušta lovcu da se slobodno kreće među pešacima, a na ovaj način se obično omogućuje i da se neprijateljski pešaci postave na polja koja lovac može da napadne. Lovac koji je zatvoren od strane prijateljskih pešaka se često naziva "visokim pešakom", ili prosto "lošim lovcem".

U završnici gde oba igrača imaju po jednog lovca - a jedan kontroliše bela polja, dok drugi kontroliše crna, rezultat će često biti nerešen, čak iako jedan igrač ima jednog ili nekoliko pešaka više. Međutim, u završnicama gde oba lovca kontrolišu ista polja, čak i mala prednost može dovesti do pobede.