Lokalna zajednica

Lokalna zajednica je pojam koji uključuje određenu teritorijalnu cjelinu, u kojoj građani, posredstvom vlastitih i zajedničkih resursa, zadovoljavaju najveći dio svojih životnih potreba i rješavaju svoje životne probleme.

Mjesna zajednica uključuje i odgovarajuće institucije i mrežu institucija koje, u sprezi sa stanovništvom, čine manje ili više čvrstu i trajnu vezu međusobnih odnosa, uzajamnosti i raznolikosti oblika života. Na osnovu solidarnosti i uzajamnosti, mogu se razviti specifični načini života koji mjesnoj zajednici koji daju posebne kvalitete i mogu ih razlikovati od drugih.

Kao negativna posljedica može se javiti izolovanost i zatvorenost nekih mjesnih zajednica i stvaranjem „geta” kao suprotnosti osnovnim ciljevima obogaćivanja mreže kontakata i saradnje.

V. također

uredi