Logogram, znak ili slovo koje predstavlja čitavu riječ (HER); pisani znak koji predstavlja jednu ili više riječi određenog jezika ili više jezika (Simeon). Usp. sigla.

Prema informaciji Slavka Peleha, dr Vladimir Kuterovac je predložio da se ta riječ u enigmatici koristi kao naziv za logogrifni anagram, no taj naziv nije prihvaćen.

Izvor

uredi