Lockheed C-130 Hercules

Lockheed C-130 Hercules je jedan od najpoznatijih teretnih aviona za vojne i civilne potrebe. Njegova produkcija je iznos potrebe USAF-a za turbopropelerskim transportnim avionima za Military Airlift Command (MAC) a sadašnji Tactical Air Command (TAC). Prvi prototip sa nazivom YC-130 je letio 23. augusta 1954. godine. Prvi serijski avion tipa C-130A je poletio 7. aprila 1955. i od decembra 1955. se dodjeljuje jedinicama TAC-a. Od 1955. je na različite civilne i vojne organizacije isporučeno više od 2000 komada ovoga aviona. jedna od varianti ovog aviona je JC-130B koja se koristi za vađenje satelitskih kapsula iz mora poslije njihovog povratka na zemlju. Varijanta HC-130E je jedan SAR (SAR=Search And Rescue) avion za spašavanje raketnih posada po njihovom povratku na zemlju. Zadnja varijanta je C-130J Advanced Hercules koja od 1989. zamjenjuje zastarjele C-130E u američkim zračnim snagama.

Lockheed C-130
C-130 u letu
ModelC-130 Hercules
ProizvođačLockheed
Prvi let23. august 1954
Glavni korisnikUSA
Broj napravljeni2.100 (još se pravi)
VarijanteYC-130A, C-130A-B, HC-130E, MC130-E, JC-130B, C-130J Advanced hercules.

Tehnički podatci (C-130H) uredi

Podatci Jedinice
Godina produkcije 1951-
Firma Lockheed
Raspon krila 40,41 m
Dužina 29,79 m
Visina 11,61 m
površina krila 162,11 m²
Težina (prazan) 34.702 kg
Mogući tovar 18.140 kg
Težina (maksimalna pri startu) 79.379 kg
Putnici -
Posada 4
Brzina 650km/h
Visina leta 10.058 m
Dužina leta 3602 km, natovaren sa 18.140 kg
Pogon 4x Allison T56-A-15LFE propelerska turbina
Snaga 4x 3362 kW (4572 KS)

Linkovi uredi

Službena stranica