Ljutnja, srdžba, ili bijes ili gnjev (ijek.), odn. bes ili gnev (ek.), emocionalna reakcija, koja može biti izazvana objektivnim događajima, ali i iracionalna, nerazumna izazvana autosugestijom. Relativno je stabilna i trajna osobina koja usmjerava ponašanje u različitim društvenim situacijama, a očituje se u doživljaju srdžbe ili gnjeva, u nasilnom ponašanju, negativizmu prema autoritetima, namjeri da se nekoga fizički ili psihički povrijedi.

Ljutnja je emocija frustriranosti kada je osoba spriječena u postizanju cilja, onemogućena u onome što pokušava raditi ili nekim tko osobu sprječava, onemogućava ili pokazuje premalo obzira u onome što osoba pokušava postići. Ako se čini da se frustracija može ukloniti, barem u određenoj mjeri, ljutnja frustriranu osobu čini agresivnom i osvetoljubivom.

Razlikuje se ljutnja koja je nastala nekim konkretnim povodom ili agresivnost kao stil ponašanja.

Neasertivno Asertivno Agresivno
Obilježje ponašanja Osnovna namjera je udovoljiti drugima, vlastite želje se ne izražavaju ili se izražavaju samopodcjenjivački. Osnovna namjera je komunikacija, a želje i osjećaji se izražavaju direktno i prikladno bez okolišanja. Osnovna namjera je dominacija ili ponižavanje drugih, a želje, osjećaji i zamisli se izražavaju na štetu drugih.
Vlastiti osjećaji pod utjecajem reakcije Nezadovoljstvo sobom, uznemirenost, kasnije često ljutnja i zamjeranje drugima Samopouzdanje, zadovoljstvo sobom Samozadovoljnost, kasnije možda posramljenost
Osjećaji drugih koji prepoznaju takva ponašanja Sažaljenje, odbojnost Uvažavanje Srdžba, želja za osvetom
Ishod Ne postizanje cilja, a drugi razviju loše mišljenje Dobivanje onoga što se želi uz uvažavanje drugih Postizanje cilja, ali na tuđu štetu
Dugoročne posljedice Stalno izbjegavanje neugodnih situacija, konflikata i konfrontacija Osjećaj uvažavanja, povećano samopoštovanje Mogućnost izazivanja ljutnje kod napadnute osobe i moguća osveta