Liu Yong (dinastija Song)

Liu Yong (kineski: 柳永, Pinyin: Liǔ Yǒng) (987–1053) je bio kineski pjesnik iz doba dinastije Song. Bio je rodom iz Chong'ana (崇安) u Fujianu. Opus mu se uglavnom bavio životom kurtizana.