Liu Yikang (劉義康) (409–451), nadimak Chezi (車子), bio je kineski princ iz dinastije Liu Song. Bio je sin njenog osnivača cara Wua (Liu Yu), poslije služio kao premijer svom bratu caru Wenu. Prvo je godine 427. bio imenovan za pomoćnika premijeru Wang Hongu, da bi nakon njegove smrti došao na čelo vlade. Kineski historijski izvori ga opisuju kao izuzetno inteligentnu i sposobnu osobu, velikim dijelom zaslužnu za to što je vladavina cara Wena ostala zabilježena kao period mira, stabilnosti i prosperiteta. Međutim, godine 440. je došao u carevu nemilost zbog navodnog sudjelovanja u zavjerama sa ciljem svrgvanja brata. Tada je smijenjen, te mu je pošteđen život samo zahvaljujući uticaju careve sestre princeze Xingdi. Nakon njene smrti 444. je izgubio zaštitu, da bi 445. bio povezan sa zavjerom Fan Yea. Liu Yikang ga je konačno odlučio likvidirati za vrijeme poraza u ratu sa državom Sjeverni Wei. Liu Yikangu je naređeno da izvrši samoubistvo, ali je on to kao budist odbio učiniti, te je zbog toga zadavljen.