Liu Xiang (dinastija Han)

Liu Xiang (劉襄), također poznat kao Princ Ai od Qija (齊哀王) (? - 179. pne.) bio je kineski princ iz dinastije Han, poznat po ključnoj ulozi koju je odigrao za vrijeme meteža klana Lü (180. pne.). Bio je unuk osnivača dinastije cara Gaoa i sin princa Liu Feija od Qija te njegove supruge Si.

Kada je godine 180. pne. umrla carica majka Lü, Liu Xiang je došao u područje nekadašnje države Qi te uspio preuzeti kontrolu nad tamošnjim carskim trupama, isto kao i trupama u obližnjoj Kneževini Langye. Liu Xang je s tom vojskom, te uz pomoć braće Liu Zhanga i Liu Xingjuja namjeravao marširati na carsku prijestolnicu Chang'an kako bi preuzeo carsko prijestolje od svog malodobnog nećaka Liu Honga (Houshao) koji je dotada bio marioneta carice-majke. Njega su, međutim, preduhitrili dvorjani koji su uspjeli svrgnuti mladog cara i masakrirati pristaše pokojne carice majke. Carska kruna je ponuđena Liu Xangovom stricu i najstarijem živućem sinu cara Gaoa - princu Liu Hengu od Daija. On je prihvatio ponudu te preuzeo vlast kaoi car Wen. Liu Xiang, čija je pobuna bila više motivirana strahom od klana Lü nego od vlastitim ambicijama, prihvatio je novog cara i povukao svoju vojsku.