Little Johnny Jones

Little Johnny Jones je američki mjuzikl za koji je muziku, tekst i libreto napisao George M. Cohan, a koji je premijerno izveden na Broadwayu godine 1904. Radnja je bila inspirirana životom popularnog američkog džokeja Teda Sloana, a protagonist je bio Johnny Jones, američki džokej koji zajedno sa svojim konjem Yankee Doodleom odlazi u Englesku kako bi se natjecao na tadašnjim utrkama. Mjuzikl je imao veliki uspjeh i od Cohana načinio zvijezdu. Danas je prije svega poznat po pjesmama Give My Regards to Broadway i The Yankee Doodle Boy.

Mjuzikl je dva puta adaptiran za film - godine 1924. u nijemoj i godine 1929. u zvučnoj verziji.

Eksterni linkovi

uredi