Lista univerziteta u Njemačkoj

Ova lista sadrži univerzitete koji djeluju u Njemačkoj gdje ih ukupno funkcionira oko 70. Lista uključuje i takozvane tehničke univerzitete (njemački: Technische Universitäten) koje djeluju kao visoke škole ali sa širokim spektrom ponuđenih disciplina i punim univerzitetskim statusom. Oko 17 njemačkih univerziteta svake se godine rangira među 250 najboljih univerziteta u svijetu na raznim listama. Lista ne uključuje takozvane primjenjene visoke škole (njemački: Fachhochschulen) koje djeluju kao uobičajene visoke škole (njemački: Hochschulen) posvećene samo jednoj od disciplina koje se izučavaju i nemaju sva univerzitetska ovlašćenja kao što je npr. dodjela doktorata. U velikoj većini slučajeva njemački univerziteti ne naplaćuju školarine, a od njih su u pravilu oslobođeni i strani studenti.

Lista univerziteta po regijama uredi

Sjever uredi

 
Univerzitet u Göttingenu
 
Univerzitet u Rostocku

Zapad uredi

 
Njemački univerzitet administrativnih nauka u Speyeru
 
Univerzitet u Kölnu

Istok uredi

 
Univerzitet u Potsdamu
 
Univerzitet u Erfurtu

Jug uredi

 
Univerzitet u Erlangenu i Nurembergu
 
Univerzitet u Regensburgu

Tehnički univerziteti uredi

Povezano uredi