Lista klasičnih kompozitora

Ovo je lista kompozitora, većinom europskih, klasične ere uglazbi, većinom od 1740-1820. Neki od najpoznatijih kompozitora ove ere bili su Wilhelm Friedmann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Stamitz, Joseph Haydn, Johann Christian Bach, Luigi Boccherini, Antonio Salieri, and Wolfgang Amadeus Mozart.

Kompozitori doba prelaza baroka u klasiku (rođeni prije 1710) Uredi

Rano-klasični kompozitori (rođeni 1710-1730) Uredi

Srednjo-klasični kompozitori(rođeni 1730-1750) Uredi

Kasno-klasični kompozitori (rođeni 1750-1770) Uredi

Kompozitori prelaza klasike u romantiku (rođeni 1770-1800) Uredi